Byggerådgivning

Hos FUGLSANG Arkitekt & Byggerådgivning ApS tilbyder vi byggerådgivning med faste samarbejdspartnere på alle projekter, gennemsigtig byggeøkonomi og rådgivning på tværs af alle fag. Vi ønsker at sikre en projekteringsform hvor alle er engagerede og yder det nødvendige. 

FUGLSANG Arkitekt & Byggerådgivning ApS tilbyder byggerådgivning og projektering til alle typer projekter; renovering, nybyggeri, tilbygning eller ombygning. Vores kundesegment er primært de private boligejere, der ikke har tid, fantasi eller overskud til at stå på egne ben i tilblivelsen af drømmeprojekterne.

Herunder kan du læse mere om hvordan processen gribes an fra start til slut. For os er det vigtige nemlig hvordan. Hvordan sætter vi forløbet sammen, hvordan vi kommer i mål, og hvordan I sover godt undervejs. Det handler om forventningsafstemning og god kemi. 

Villa Otto - nybygning

Proces

Et indledende møde, hvor vi vender jeres ønsker, behov og tanker.

IDEOPLÆGGET

Her kommer jeg med mine uforbeholdne holdninger om hvad og hvordan. En analyse af grund, servitutter, og lokalplan. Volume, orientering, ankomst. Afleveres i en fysisk A3-mappe.

SKITSEFORSLAGs-fasen

Her arbejder vi videre på ideoplægget med en detaljering, og tilretning af de første ideer. Ofte oplever jeg, at I har gjort jer nogle tanker i Øst, og så vil jeg ofte prøve at analysere i Vest.

PROJEKTFORSLAG

Her tænkes der bygbarhed. Konkretisering af bygningsdele, energi, og statik sammen med ingeniørerne. De overordnede principper for udførelse og knudepunkter.

PRISINDIKERINGen

Tager temperaturen på projektet hos evt. samarbejdspartnere og via erfaringspriser.

MYNDIGHEDSPROJEKT

Er et uddrag af projektforslaget med nødvendig og nøje defineret projektbeskrivelse til kommunen.

HOVEDPROJEKT

Hvor tegningerne detaljeres og omforandres til et fortællingsværktøj til håndværkerne.

UDBUDSPROJEKT

En udvidet ”Pakke” med beskrivelser, tegninger, tilbudslister og tidsplaner som supplement til hovedprojektet.

BYGGELEDELSE

Koordinering, opfølgning og tilsyn på byggepladsen. Herunder mangelgennemgang og afleveringsforretning

FÆRDIGMELDING

Her færdigmeldes byggeriet til kommunen som afslutning på myndighedsfasen.